Azerbaycan Erz Kalesi

Azerbaycan Erz Kalesi

Azerbaycan tarihin de çok önemli bir yeri olan Azerbaycan erz kalesi ülkenin en çok turist çeken yapılarından biridir. Selçuklu mimarisini günümüze..

İçindekiler

Azerbaycan Erz Kalesi

Azerbaycan Erz Kalesi, ülkenin önemli tarihi yapılarından birisi olup, tarihteki öneminden dolayı her yıl sayısız ziyaretçi kabul etmektedir. Kale Tebriz şehrinde bulunmakta olup 13. Yüzyılda Hülakileri şahı Vezir Ali şah tarafından yaptırılmıştır. O zamanda Medaim Sarayı ile mukayese edilen kale Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birsi olarak tarihte yer edinmiştir. Ancak kalenin karşısına yapılan büyük cami dolayısı ile kalenin duvarlarında tahribat oluşmuş, defalarca onarılmasına rağmen eski sağlam günlerine bir türlü dönüştürülememiştir.

Cami kalenin dışarıdan görüntüsünü de büyük ölçüde kısıtlamış ancak tek bir yönde görülebilmesine sebebiyet vermiştir. Azerbaycan Erz Kalesi ve diğer kaleleri tarihin her döneminde önemini korumuş ve günümüzde dahi hala popülaritesini kaybetmemiştir. Kaleler dışında türbeler ve mabetleri ile ünlü olan ülke yurtdışından sayısız turisti kendisine çekmektedir. Kısa zaman önce yeniden yapılanma sürecine giren ülke ekonominin turizmin katkısı ile hareketlenmesine olanak sağlama amacı ile bu yönde atılımlar gerçekleştirmiş ve atılımların meyveleri kısa süre içinde alınmıştır.

Azerbaycan kültürüne ait tarihi yapılar ve kaleler ülkeye üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilerinde ilgisini çekmektedir. Öğrenciler tarihe duyduğu merakı bu tür geziler ve araştırmalar ile giderme imkânı bulabilmekte ve kendilerini kişisel ve sosyal alanda da geliştirme fırsatına sahip olabilmektedir. Bu sebeple Azerbaycan eğitim alacak öğrencilere tam donanımlı olarak hayata hazırlanma imkânı sunmaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!