Azerbaycan Dini Hayat

Azerbaycan Dini Hayat

Azerbaycan dini hayat konusunda insanların en rahat ettikleri yerlerden biridir. Azerbaycan da farklı dinlerden inasnlar dinlerini rahat bir şekilde..

Azerbaycan Dini Hayat

Azerbaycan Dini Hayat, Türkiye ile Azerbaycan arasında uzun yıllardan veri süre gelen bir kardeşlik ve dostluk bağı bulunmaktadır. Bunun temel sebepleri arasında iki ülkenin ortak tarihe sahip olmasının yanında aynı dini inanışa sahip olmaları gelmektedir. Azerbaycan camiler konusundan oldukça gelişmiş bir ülkedir. Dinin gerektiklerini oldukça güzel bir şekilde yaşamaktadırlar. Ülkenin her köşesinde Müslümanların rahatça ibadet edebilmeleri için bulunan camiler ülkenin dini kalitesini yansıtmaktadır.

Azerbaycan ülkemizin yakın komşularından olduğu için iki ülke arasında bulunan zaman farkı yok denecek kadar azdır. İki ülke arasında saatlerden ötürü oluşabilecek herhangi bir sıkıntı bulunmaktadır. Saat farkı olarak arada sadece 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. İş yaşantısı düşünüldüğünde ülkemizdeki gibi hayat saat sabah 8 de başlamaktadır. Asgari çalışma saatleri ülkemizde olduğu gibi Azerbaycan’da da günlük ortalama sekiz saat civarında bulunmaktadır. Bu bölgeye üniversite eğitim almak ve ya Azerbaycan ‘ı sadece ziyaret etmek amacıyla giden çok sayıda insanın elde ettiği tecrübelere göre Azeri halkı son yıllarda Azerbaycan camileri konusunda son derece yoğun çalışmalar içeresindedir.

Camilerin Restorasyon Çalışmaları

Camilerin restore edilmesi ve yenilenmesi gibi birçok çalışma yapılmaktadır Ülkemiz ve Azerbaycan’ın birbirine yakın iki komşu olmasından dolayı arada sadece 2 saatlik bir zaman fark bulunmaktadır. Saat farkının iki ülke arasında yürütülen işler açısından herhangi sıkıntı oluşturacak bir durumu söz konusu değildir. Bu sebepten ötürü iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde rahatça yürütülebilmektedir.

Diğer ülkelerdeki dini hayatı, tavsiye edilen bir şekilde Azerbaycan’da var olan geleneklerle karşılaştırmak ilginçtir. Azerbaycan halkı, ülkelerinde baskın inanç olan İslam’ı uyguluyor. 2016 nüfus sayımına göre nüfusun %92.4’ü Müslüman, geri kalan %7.6’sı ise Hristiyan veya Bahai’dir. Azerbaycan’ın tüm vatandaşları inançlarını dua, sadaka ve hac yoluyla yerine getirir. Bu gibi uygulamalar, Azerbaycan kültüründe derinlere kök salmış dini geleneği göstermektedir.

Dini hayat, Azerbaycan kültürünün ve toplumunun her alanında öne çıkmaktadır. Cami mimarisi – yerel olarak dakhmalar olarak anılır – başka yerde nadiren bulunan estetik ve yapısal sanatta bir incelik sergiler. Birçok Azerbaycanlı ailenin ön bahçelerine oyulmuş özelliksiz beyaz mermer bir dakhma vardır. Bu, ailenin toplum içindeki zenginliğini ve önemini gösterir. Dakhma’nın ana girişinin altında ölüleri anan bir taş tablet bulunur. Dahma içinde, genellikle Kuran okumaları gibi farklı dini amaçlar veya düğünler gibi törensel amaçlar için en az bir alter olacaktır. Bütün bu yönler, Azerbaycan halkı arasında din ve kültür arasında karmaşık bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Azerbaycanlılar inançlarını çok çeşitli şekillerde uygularlar. Örneğin, ister kapalı ister açık havada olsun, bayramlarda, düğünlerde ve diğer çeşitli durumlarda günde beş kez belirli vakitlerde dua ederler. Ayrıca bazı bayramlarda Allah’ı hoşnut etmek için adaklar sunulur ve bu da onların inançlarının günlük hayatlarının her alanına nasıl nüfuz ettiğini gösterir. Belirlenen zamanların dışında, dua özel olarak bile yapılabilir – kaç kişinin caminin kutsal alanı yerine yalnız başına dua etmeyi tercih ettiğinin kanıtı. Buna ek olarak, her vatandaş ikonik bir dini eser ile temsil edilir: genellikle topluluk içinde zenginlik ve statüyü simgeleyen ışıltılı altın plakalarla taçlandırılmış yükselen bir minare olan bir çağla (aynı zamanda çağalağa olarak da bilinir). Her biri, inançları aracılığıyla kültürel geleneklerini sürdürmelerine yardımcı olarak halkına sadakatle hizmet eder.

Din konusundaki benzer gelenekleri nedeniyle, diğer ülkelerin geleneksel inanç sistemleri, tavsiye olarak Azerbaycan’ınkiyle karşılaştırılabilir. Müslüman nüfus, İslam’ı dua, hac ve ikonik dini eseri olan caghala’nın dekorasyonu yoluyla uygular. Dini yaşamın diğer yönleri, yeni evliler için kutsamalar için duaları içeren hayırseverlik ve evlilik ritüelleri gibi laik uygulamalar aracılığıyla toplumda mevcuttur. Bu yönler, dinin hem laik hem de kutsal yollarla Azerbaycan kültürüne ne kadar derinden kök saldığını göstermektedir.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!